การให้เช่าที่ดินทําการเกษตรต้องดูให้ดีก่อน

0
3251

การให้เช่าที่ดินทําการเกษตรถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของที่ดิน พร้อมด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เหล่าเกษตรกรที่มีความรู้และมีฝีมือในการทำเกษตรกรรม แต่กลับไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง โดยที่การให้เช่าแต่ละครั้งจะมีการทำสัญญาตามกฎหมาย โดยเฉพาะในผู้ที่เช่าพื้นที่เพื่อทำนาก็จะมีความพิเศษมากกว่าเช่าเพื่อทำในด้านอื่น เพราะกฎหมายคุ้มครองผู้ที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเช่าที่ดินทำนาจะต้องมีสัญญาเช่าที่ไม่ต่ำกว่า 6 ปี แต่ถ้าเป็นการเช่าเพื่อทำด้านอื่นก็อาจจะมีการต่อสัญญาที่ปีต่อปี ก็ขึ้นอยู่กับว่าเช่าเพื่ออะไร แต่การเช่าเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้เวลานาน และจะสามารถเก็บค่าเช่าได้ก็ต่อเมื่อผลผลิตออกมาให้ขายได้แล้วเท่านั้น

การปล่อยเช่าที่ดินราคาถูกเพื่อการเกษตรนั้น ทำให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรสามารถที่จะเช่าที่ดินทํานาหรือสวนได้ตามประสิทธิภาพของตัวเอง และผู้ที่ต้องการเช่าจะต้องมีการมาดูทำเลก่อนทุกครั้ง ควรเลือกพื้นที่ในทำเลดีที่จะต้องมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์และรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึง เพื่อความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ และที่ดินจะต้องดูอุดมสมบูรณ์ดี ดินไม่แตกไม่แห้งแลกมากจนเกินไป ทั้งยังต้องสามารถที่จะปลูกพืชผักหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี และจะต้องสามารถขุดหลุมเพื่อทำบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำที่ส่งขายได้อีกด้วย แต่ถ้าต้องการทำเลเพื่อเช่าทำธุรกิจอย่างการเช่าที่ดิน กรุงเทพ คือการเช่าเพื่อสร้างออฟฟิศหรือสำนักงาน หรือแม้แต่การเช่าเพื่อให้คนงานพักอาศัย ก็จะมีการทำสัญญาที่คล้าย ๆ กัน เพียงแต่ว่าการทำสัญญาจะเป็นเพียงปีต่อปีหรือ 3 ปีขึ้นไป ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้เช่าจะกำหนดกี่ปี ส่วนของราคาค่าเช่านั้นก็อาจจะสูงกว่าเพราะทำเลในกรุงเทพมักจะมีราคาที่สูงมาอยู่แล้ว และถ้าผู้เช่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ ก็แล้วแต่ภายในพื้นที่ เมื่อวันที่หมดสัญญาหรือไม่มีการต่อสัญญา สิ่งปลูกสร้างนั้นก็จะตกเป็นของผู้ให้เช่าหรือเจ้าของที่ดินไปโดยปริยาย

ที่ดินให้เช่าติดถนนเพื่อการสร้างอาคาร หรือออฟฟิศต่าง ๆ นั้นหาได้ไม่ยาก แต่โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่มีที่ดินในกรุงเทพและติดถนน มักจะนำเอามาขายมากกว่าให้เช่า เพราะคุ้มค่ามากกว่า แต่ถ้าเจ้าของที่ดินยังต้องการให้ที่ดินเปล่าของตัวเองสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับตัวเอง ก็สามารถนำเอาไปปล่อยเช่าเพื่อสร้างออฟฟิศหรือเพื่อให้ผู้ที่ทำธุกิจด้านก่อสร้าง ได้เช่าเพื่อสร้างที่พักให้กับคนงานของตนเอง ส่วนในเรื่องค่าเช่าก็มักจะหลักหมื่นบาทขึ้นไป หรือก็ขึ้นอยู่กับทำเลพื้นที่ของแต่ละสถานที่นั่นเอง