เช่าที่ดิน กรุงเทพ สามารถสร้างอะไรได้บ้าง

0
1048

การเช่าที่ดิน กรุงเทพเพื่อสร้างออฟฟิศหรือสำนักงานให้เช่าแบบชั่วคราว หรือการสร้างบ้านพักให้คนงานไปจนถึงการเช่าที่เพื่อสร้างโกดังและโรงงานต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยให้ก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของที่ดิน ซึ่งผู้ที่ต้องการเช่าที่ดินเปล่าก็ควรทำการศึกษาเรื่องของสัญญาเช่า และการหาทำเลที่ดีถูกใจ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อดูบริเวณและที่ตั้งของที่ดินด้วยตัวเอง ซึ่งการเข่าที่ดินนั้นตามกฎหมายจะต้องมีหนังสือสัญญากันจึงจะถือว่าสมบูรณ์ แต่ถ้ามีการเช่าเพื่อทำธุรกิจที่นานกว่า 3 ปี ก็ต้องมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดิน ที่จะต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่โดยทันที จึงจะสามารถที่จะบังคับได้ตามสัญญา

เมื่อทำการเซ็นต์สัญญาแล้ว ก็ควรที่จะทำการพูดคุยเรื่องข้อสัญญากันอย่างละเอียดและชัดเจนมากที่สุด ส่วนในเรื่องของราคาค่าเช่าก็ให้คุยตกลงกันให้เข้าใจ และถ้าเจ้าของที่ดินต้องการจะขึ้นค่าเช่าก็ควรที่จะบอกกล่าวแก่ตัวผู้เช่าก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันทีหลัง ส่วนในเรื่องของการจ่ายค่าเช่าก็อยู่ที่ตกลงกัน เพราะถ้าเป็นการให้เช่าที่ดินทําการเกษตรหรือเช่าที่ดินทํานา ส่วนใหญ่จะมีการเก็บค่าเช่าก็ต่อเมื่อผลผลิตในรอบแรกออกแล้วเท่านั้น หรือจะเก็บล่วงหน้าไปเลยที่ 1 ปี แต่ถ้าเป็นการเช่าที่ดินเพื่อทำธุรกิจภายในกรุงเทพก็อาจจะเก็บเป็นค่าเช่ารายเดือน แต่ก็อาจจะมีการเก็บล่วงหน้าที่ประมาณ 2-3 เดือน ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินจะคำนวณถึงความเหมาะสม ส่วนที่ดินให้เช่าติดถนนที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นเพราะมีการเดินทางที่สะดวก เหมาะแก่การสร้างออฟฟิศหรือสำนักงาน ถ้าต้องการเช่าก็ควรที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อต่อรองกับทางเจ้าของที่ดินดูก่อน แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ควรหาทำเลที่เข้าซอยมาเล็กน้อย หรืออาจจะต้ออยู่ห่างจากจุดที่ต้องการออกมาอีก เพื่อที่จะสามารถได้ทำเลในพื้นที่ใกล้เคียงความต้องการและอาจจะได้ทำเลที่ดีกว่าในราคาที่ถูกลงด้วยก็ได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดิน กรุงเทพหรือต่างจังหวัด ที่สิ่งที่สำคัญคือการดูเรื่องสัญญาเช่าให้ดีก่อนการตกลงเซ็นต์สัญญาและจ่ายเงินในงวดแรก เพราะถ้ามีบางจุดที่ไม่ได้อ่านหรือไม่ได้สนใจก็อาจจะทำให้เกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน หรืออาจจะทำผิดกฎในสัญญาแบบไม่รู้ตัว จนสร้างความเสียหายและต้องมาจ่ายค่าความเสียหายนั้นแบบไม่ทันตั้งตัว และอาจจะทำให้ทางเจ้าของที่ดินรู้สึกไม่ดีจนไม่ยอมต่อสัญญาได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นสัญญาเช่าไม่ว่าจะหลายหน้าแค่ไหน ผู้เช่าก็ควรที่จะต้องอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและไม่ต้องมีปัญหากันในภายหลังอีกด้วย