เช่าที่ดินทําการเกษตร ทำเลต้องเป็นอย่างไรจึงจะดี

0
1305

การเช่าที่ดินทําการเกษตรคือการเช่าที่ดินทํานาทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งขาย เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ให้เช่าจึงต้องมีทำเลที่ดี และสามารถที่จะทำการเกษตรได้ดี ซึ่งพื้นที่จะต้องสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ มีน้ำดีน้ำถึงตลอดทั้งปี ใกล้อ่างเก็บน้ำได้ยิ่งดี คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้การปลูกข้าวหรือพืชชนิดอื่นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในการปลูก และถ้าอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำ ก็ยิ่งให้ความมั่นใจและความสะดวกในการใช้น้ำได้เป็นอย่างดี จึงอาจจะทำให้ราคาค่าเช่ามีราคาสูง แต่ก็อาจจะไม่เกินที่ 8,000 บาทต่อไร่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทำเลด้านอื่น ๆ ด้วย

ผู้ที่ต้องการเช่าที่ดินราคาถูกเพื่อทำการเกษตร สามารถหาได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพราะราคาเช่าเพื่อการทำเกษตรนั้นจะมีราคาที่ไม่สูงมากอยู่แล้ว เพราะมีกฎหมายที่เป็นตัวบังคับเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้คิดค่าเช่าต่อไร่ที่สูงมากจนเกินไป ซึ่งผู้ที่เช่าส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับต่อสัญญาเช่าที่ทางเจ้าของที่ดินจัดทำขึ้น โดยที่ตัวเจ้าของที่ดินสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการเช่าได้ แต่ตามกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรนี้ จะต้องเช่านานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งแรก ๆ เจ้าของที่ดินอาจจะให้ต่อสัญญาแบบ 6 ปีครั้ง แต่ถ้าผู้เช่าดีก็อาจจะมีการต่อสัญญาแบบระยะยาว ส่วนการจ่ายค่าเช่า ก็มักจะมีการเก็บล่วงหน้าค่าเช่าที่ 1 ปี และเจ้าของที่ดินอาจจะมีการให้เช่ารถไถ อุปกรณ์การทำเกษตรต่าง ๆ และโกดังให้เช่าเพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนที่ดินให้เช่าติดถนนก็อาจจะยิ่งเพิ่มราคาค่าเช่าที่สูงขึ้น และการให้เช่าส่วนใหญ่ก็มักจะมีการเหมารวมทั้งหมด อย่างเช่นถ้าเจ้าของที่ดินมีที่ดินให้เช่าอยู่ที่ 20-30 ไร่ ผู้เช่าจึงต้องเหมาทั้งหมดนั่นเอง ส่วนในเรื่องของทำเลที่ดินก็ขึ้นอยู่ว่าผู้เช่าต้องการแบบใด แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะต้อง เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผักหรือผลไม้ได้อย่างหลากหลาย และมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดี ต้องดูแล้วว่าไม่แห้งแล้งมากจนเกินไป

การเช่าที่ดิน กรุงเทพส่วนใหญ่มักจะเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ แต่ถ้าเช่าเพื่อการเกษตรก็มักจะเป็นแถบชานเมืองเสียส่วนใหญ่ เพราะมีน้ำและพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า จึงถือว่ายากมากขึ้นทุกวันที่จะหาทำเลที่ดินภายในกรุงเทพเพื่อเช่าทำการเกษตร แต่ถ้าหาที่เช่าแบบพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นทางแถบ ปทุมธานีหรือสมุทรปราการ ที่มีพื้นที่อยู่ติดกรุงเทพก็จะง่ายกว่าและมีราคาเช่าที่ถูกกว่าอีกด้วย