รู้ราคาประเมินก่อน ขายที่ดินเปล่า จะได้ไม่ขาดทุน

0
1280

ก่อนที่จะทำการขายที่ดินเปล่า ผู้ขายและผู้ซื้อควรที่จะต้องรู้ราคาประเมินที่ดินก่อน เพื่อที่ผู้ขายจะได้ตั้งราคาที่ดินได้อย่างเหมาะสมและขายออกได้ง่าย ส่วนผู้ซื้อก็ได้รู้ทันต่อราคาที่ดินที่กำลังจะซื้อ ซึ่งราคาประเมินคือการตีราคาที่ขึ้นอยู่กับทำเลและลักษณะที่น่าสนใจของที่ดินแห่งนั้น และราคาประเมินที่ดินมักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 21.34% ซึ่งการปรับตัวของราคานี้มาจากสาเหตุของการขยายตัวประชากร และที่อยู่อาศัย พร้อมการเข้ามาทำธุรกิจสร้างศูนย์การค้าต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนในโซนที่เป็นทำเลทองก็จะมีการประเมินไว้ในราคาที่สูง เพราะด้วยความเจริญและความสะดวกสบายในทุกด้าน ส่วนทำเลที่ไม่ค่อยมีความเจริญ ห่างไกลต่อตัวเมืองมากเกินไป ราคาประเมินก็จะต่ำลงนั่นเอง

การประเมินขายที่ดิน กรุงเทพมักจะมีราคาที่สูง เพราะพื้นที่ภายในกรุงเทพ โดยเฉพาะในเขตกลางเมืองจะมีการทำธุรกิจและมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากก็จะมีราคาขายและราคาประเมินที่สูงมาก ส่วนในโซนพื้นที่ชานเมืองหรืออกไปทางจังหวัดอื่นก็จะมีราคาประเมินที่ถูกลงกว่ามาก ซึ่งราคาประเมินนี้จะถูกจัดการจากกรมที่ดิน และทำเป็นตารางกลางที่มีการอัพเดทในทุกปี เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบได้ตามที่ต้องการ และยังมีการออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของที่ดินอยู่เรื่อย ๆ ทุกปี ส่วนราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นหน้าที่ของทางธนาคารเท่านั้น พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูราคาประเมินจากโฉนดที่ถือครองอยู่ได คือเว็บไซต์ประเมินราคาของกรมธนารักษ์ และยังมีเว็บแอปพลิเคชั่นของกรมที่ดินที่สามารถเข้าดูที่ดินจริง ที่มีรูปแบบคล้ายกับ Google Map เพราะมีการทำงานร่วมกันของทางกรมที่ดินและ Google ผู้ที่ต้องการสำรวจจึงสามารถเข้าไปดูที่ดินได้ตามที่ต้องการ เป็นการให้บริการที่มีความสะดวกอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการซื้อที่ดิน อย่างการนำเอาที่ดินแบ่งขาย ผ่อนได้ ที่จะช่วยให้ผู้มีทุนน้อยและไม่สามารถกู้ธนาคารได้ มีโอกาสที่จะมีที่ดินผ่านการผ่อนชำระเป็นรายเดือนกับทางเจ้าของที่ดินโดยตรงนั่นเอง

รูปแบบของการขายที่ดินราคาถูกด้วยการผ่อนชำระโดยตรงกับเจ้าของที่ดินนี้ ผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องศึกษาวิธีการผ่อนชำระแบบนี้ก่อน ว่าจะมีอะไรที่สามารถจะทำให้มั่นใจผู้ขายที่ดินได้ว่าจะไม่โกงหรือเอาเปรียบผู้ซื้อ เพราะการซื้อโดยการผ่อนชำระนี้ ตัวผู้ซื้อจะไม่ได้ถือครองโฉนดตัวจริงอย่างแน่นอน แต่จะได้เป็นสำเนาแทนและมีสัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงินเท่านั้นที่จะสามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ ผู้ที่กำลังจะซื้อด้วยวิธีนี้จึงต้องมีการศึกษารูปแบบการซื้อขายให้ดีก่อนเพื่อที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่เสียเปล่าไปอย่างแน่นอน