วิธีตรวจสอบที่ดิน แบบง่าย ๆ ทำได้อย่างไร

0
1592

วิธีตรวจสอบที่ดินในแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยนั้น ถือว่าไม่ยาก เพียงแต่ผู้ที่กำลังจะซื้อที่ดินควรที่ตั้งใจศึกษาและหาความรู้ในเรื่องของการซื้อขาย การตรวจสอบที่ดินและกรณีการขายแบบที่มีปัญหา หรือแม้กระทั่งข่าวการขายที่ดินของเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลายมาเก็บไว้อ่าน และศึกษาหลักการซื้อที่ดินให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ทันต่อสถานการณ์รอบตัว สามารถที่จะซื้อที่ดินตามแบบที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้การตรวจสอบที่ดินยังทำให้เรารู้ว่าถ้าซื้อไปในอนาคตจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากลางคันอย่างแน่นอนอีกด้วย เพราะที่ดินบางผืนที่ขายก็อาจจะมีการถูกเวนคืนจากรัฐในการตัดถนน สร้างโรงไฟฟ้าหรือสถานที่สำคัญของทางราชการต่าง ๆ เป็นต้น

การซื้อที่ดินเปล่าเป็นเรื่องที่นิยมของคนทุกยุคทุกสมัย เพราะสามารถที่จะถือครองเอาไว้เพื่อขายต่อหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยเพื่ออยู่เองหรือการสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและการขาย เป็นต้น ซึ่งถือว่าการมีที่ดินยังคงทำให้สร้างรายได้ในหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะในที่ดินโซนธุรกิจ โซนการค้า หรือโซนที่อยู่อาศัย โซนเหล่านี้จะมีทั้งผู้คนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ราคาที่ดินก็จะยิ่งมีราคาสูง การซื้อขายจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินให้ละเอียด รอบคอบและมีความชัดเจนมากที่สุด เทคนิคการซื้อที่ดินแบบง่าย ๆ ก็คือ การนำเอาโฉนดที่ดินตัวจริงหรือสำเนาที่ได้มา เข้ามาสู่เว็บไซต์ของกรมที่ดินเพื่อการตรวจสอบทำเลที่ตั้งแท้จริงของโฉนด ซึ่งทางกรมที่ดินได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นร่วมกับทาง Google Map โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th/ แล้วทำการป้อนจังหวัดและอำเภอของที่ดินที่จะตรวจสอบ พร้อมกับเลขที่โฉนดอย่างถูกต้อง ถ้าโฉนดมีฐานตามข้อมูลของกรมที่ดิน ก็จะขึ้นเป็นภาพแบบแปลนของที่ดินนั้นขึ้นมา โดยที่ตัวโปรแกรมจะมีความคล้ายคลึงกับ Google Map เป็นอย่างมาก และถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปที่ไอคอนสีแดงที่ปักลงตรงที่ดินที่เราตรวจสอบได้เลย

การเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชั่นตัวนี้ สามารถที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบระวางที่ดินได้มากขึ้น เป็นขั้นตอนการซื้อที่ดินและการตรวจสอบแบบขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินได้รับความสะดวก แต่ถ้าต้องการข้อมูลที่ละเอียดและมีความสมบูรณ์มากกว่านี้ก็ยังคงต้องไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อที่จะได้ข้อมูลอัพเดทและมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด สามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของที่ดินได้ดีกว่า แต่ก็สามารถนำเอารูปแบบแอปพลิเคชั่นนี้ไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแล้วจึงนำเอาโฉนดไปตรวจสอบแบบละเอียดอีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะสามารถมั่นใจต่อการซื้อขายที่ดินได้เป็นอย่างดี