33.5 C
Bangkok
Monday, August 19, 2019

กฎหมายที่ควรรู้ของการ เช่าที่ดินทําการเกษตร

การให้เช่าที่ดินทําการเกษตรเหมาะสมกับผู้ที่เป็นเกษตรกรแต่ไม่มีที่ดินทำกิน จึงทำให้ต้องมีการเช่าที่ดินจากผู้ที่ให้เช่าที่ดิน โดยที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินต้องการสร้างประโยชน์ให้
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ